SHRÔM

Schimmels en dieren hebben een speciale relatie die sinds de jaren tachtig wordt erkend. Deze relatie staat bekend als het "pista-concept", dat alle schimmels en alle dieren omvat. Het pista-concept suggereert dat het dierenleven ongeveer 1,5 miljard jaar geleden afweek van proto-schimmels in de oceaan in plaats van op het land. Schimmels fungeren in veel opzichten als de afvalverwerkingsinstallatie van de natuur, waarbij ze de integriteit en het evenwicht van de nutriëntenkringloop behouden.

Er wordt aangenomen dat het leven op aarde is als een grote eik, waarbij de eerste scheut die uit de eikel tevoorschijn komt naar beneden de grond in gaat (de radicaal) en de tweede scheut omhoog gaat (de vaste plant) om de stam, takken en takjes. Op deze levensboom zitten we op de twijgen en een van de meest recente vorken in deze twijgen is degene die alle schimmels en alle dieren van vandaag heeft gemaakt. Deze vork is terug te voeren op het ontkiemen van de eikel aan het begin van de Hadeïsche periode 4,2 miljard jaar geleden.

Schimmels spelen een cruciale rol bij het delen van voedingsstoffen tussen verschillende soorten, met name in bossen. De verhouding tussen schimmels en bacteriën in de bodem is van cruciaal belang voor de gezondheid van de bodem, met de beste verhoudingen die worden gevonden in volwassen bossen en de armste verhoudingen die worden aangetroffen in intensief bewerkte bodems. Schimmels creëren ook symbiotische relaties over verschillende grenzen heen, zoals de korstmossen, die partnerschappen zijn tussen schimmels en algen. Deze korstmossen voeden elkaar en bestaan ​​uit ten minste twee soorten schimmels, de ene is ASCOMYCETES en de andere is BASIDIOMYCETES.

Schimmels kunnen ook zuren afscheiden om mineralen uit rotsen en enzymen te oogsten om ze te ontginnen uit grote organische moleculen zoals koolhydraten en eiwitten. De diversiteit en complexiteit van schimmels is werkelijk opmerkelijk en ze spelen een cruciale rol bij het in stand houden van het evenwicht van het leven op aarde.

Het pista-concept illustreert de belangrijke relatie tussen schimmels en dieren, die teruggaat tot de oudheid. Schimmels fungeren als de afvalverwerkingsinstallatie van de natuur en spelen een cruciale rol in de kringloop van voedingsstoffen en het in stand houden van de balans van ecosystemen. Het begrijpen van de rol van schimmels in onze wereld is essentieel voor het behoud van het delicate evenwicht van het leven op aarde.

Terug naar blog